AUTONOOM LEVEN

Door het groeiende bewustzijn en zelfliefde, komen we sterker te staan in onze creatiekracht.

Deze innerlijke  kracht is verankerd in onszelf door onze innerlijke transformaties. Het is het moment om te gaan staan voor onze missie vanuit het verlangen van onze ziel om betekenisvol te zijn voor het hoogste goed. Dit kan ervaren worden als een zegening omdat de eigen creaties het eigen geluk vergroten en bijdragen aan het hoogste goed van de mensheid. Het innerlijke kompas hierbij is enthousiasme, dat de eigen trilling verhoogt. De autonome mens staat zo op in zijn eigen authentieke zelf en is weer vol bezieling in verbinding.

Het proces van meer autonoom leven maakt je;

  • Losser van familie conditioneringen
  • Losser van de prestatie maatschappij
  • Losser van de illusies van systemen van politiek en media
  • Losser van autoriteiten van wetenschap en religie.

De autonome mens staat moedig meer op eigen benen met een zelfvertrouwen op basis van eigen transformaties, met eigen ervaringen van donker en licht, naar meer bewustzijn. Daarom is er een intuitieve herkening van donker en licht in de buitenwereld. Dat is de ware kracht van de autonoom die de eigen draken en schaduw aangekeken heeft. Deze bepaalt nu zelf wat hij kijkt op tv en leest in de krant en op social media.  De autonoom stuurt zijn eigen leven, door eigen onderzoek te doen en vragen te stellen en is hierdoor minder onderdeel van publieke opinies. Door deze autonomie komt hij losser en losser van de matrix.

Er zijn heldere principes om meer te leven vanuit onze autonomie en liefde, in al onze relaties, zoals huwelijk, vriendschap en werk

  • Leven en laten leven. Dit principe geeft ruimte aan ieders levensplan, talenten en passie. De kunst is om de eigen grenzen en de grenzen van anderen aan te voelen en zo nodig een grens te stellen
  • Vrije wil respecteren. Iedere ziel heeft een unieke bestemming en geboorterecht, om zich in vrijheid te ontwikkelen en beslissingen te nemen
  • Pluk de dag. Dit principe biedt ons de kans om de dag fris te beginnen met dankbaarheid voor het nu. De dag is een aaneenschakeling van momenten en transformaties om onze trilling te verhogen
  • De connectie met de natuurlijke levensenergie is voelbaar, door sprankeling en levensplezier. Humor en uitbundig lachen vergroten enthousiasme
  • De intentie bij alles wat wij ondernemen is onvoorwaardelijke liefde en eerlijkheid voor onszelf, naasten en de mensheid voor het hoogste goed van iedereen.

Ik kom graag met je in contact

Hoe kun je juist in deze tijd met oude systemen, vanuit je interne autoriteit navigeren met een mensbeeld van liefde en vertrouwen en een wereldbeeld van vrijheid en vertrouwen? Laten we ons als mensen verbinden, onze persoonlijke verhalen delen en elkaar inspireren naar een leven met meer vrijheid. Neem gerust contact met mij op om een persoonlijke ervaring te delen of een afspraak te maken voor een consult over meer vrijheid in je leven.

Leo van der Hoeven

Info@leovanderhoeven.com